Aldatma- Aldanma

Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir. Bir defa, görünmedik şeylere insan nedense kolay inanır. Sonra da üzerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için bunlara kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan, en az bildiği şeye inanır. Bize masal anlatanlar çok güzel konuşurlar. Kâhinler, falcılar; hukukçular, doktorlar gibi… Korkmasam bunlara daha başkalarını da ekleyebilirim de neyse. Korktuğumdan değil aslında…